Sunday, March 12, 2017

NAPENDA KUWATAKIENI JUMAPILI NJEMA WOTE ...

"Msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno; bali kwa unyenyekevu, kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake" WAFILIPI 2:3....
JUMAPILI NJEMA  BARAKA ZA BWANA NA ZITAWALE NYUMBANI MWENU.

No comments: